Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Tulipa Dekor Kft., mint eladó (Eladó / Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

A Vevő megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történ vásárlással a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

A www.karacsonybolt.hu online áruházat a Tulipa Dekor Kft. üzemelteti, tárhelyszolgáltatója a bEcommerce Kft.

1 A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve Tulipa Dekor Kft.
A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 75.
A szolgáltató elérhetősége a vevővel való kapcsolattartás céljából info@karacsonybolt.hu
Cégjegyzékszáma 13 09 188886
Adószáma 26112644-2-13
Nyílvántartásban bejegyző hatóság neve Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma 06 70 307 2575

2 A tárhely-szolgáltató adatai

A tárhely-szolgáltató neve bEcommerce Kft.
Székhelye 1204 Budapest, Alsóhatár út 95-109. G. ép. A. lház fszt 1
Cégjegyzékszáma 01 09 985198
Adószáma 12623440-2-43
Telefonszáma 06 30 377 2541
Email elérhetősége hello@becommerce.hu

     

3 Alapvető rendelkezések

3.1 A fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: karacsonybolt.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlap, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi

Vevő: a Honlapon keresztül vétei ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A Fogyasztó és a Vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak a hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

3.2 A szerződés

A Szolgáltató és a Vevő között létrejövő szerződés tartalmát jelen ÁSZF és a weboldalon található tájékoztatások adják. Ennek megfelelően jelen dokumentum és a weboldal tartalma részletesen tárgyalja a felek jogait és kötelezettségeit, teljesítési határidőket, szállítási feltételeket, fizetési lehetőségeket, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Jelen ÁSZF-et jogszabályok követésével a Szolgáltató módosíthatja, hatályba lépése a honlapon történő megjelenéssel történik. A változtatásoknak visszamenőleges hatálya nincs.

A weboldalon létrejött szerződések távollévők között kötött, fogyasztói szerződésenk minősül, ahol a felek kizárólag a kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak a szerződés megkötése érdekében.

A jelen Szabályzatban nem szabályzott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.3 A szerződés nyelve, a szeződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

3.4 Az árak

3.4.1 Az árak

Az árak forintban értendők és a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák.

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A termék mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

3.4.2 Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20%-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék.)

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelését.

3.5 A szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal/webáruház szezői műnek minősül, így annak minden része szerzői jog védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a webáruházban található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webáruház, vagy annak bármely része módosítható. A webáruházról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a webáruházra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

4. Adatkezelés

A karacsonybolt.hu webáruházra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a webáruház oldalán, Információ / Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt található.

5. A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház elsődleges célja a Tulipa Dekor Kft. által forgalmazott karácsonyi és egyéb termékek népszerűsítése és értékesítése.

A webáruházban szereplő termékek személyesen is megtekinthetők, illetve megvásárolhatók a Karácsonyházban, az Eladó kiskereskedelmi üzletében (2100 Gödöllő, Szabadság út 2.). A Karácsonyház egy szezonálisan nyitva tartó üzlet, amely minden év utolsó 2 hónapjában (novemberben és decemberben) várja látogatóit.

A webáruházban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót mutat be. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

6. A rendelés menete

6.1 A termék kiválasztása

A honlapon szereplő kategóriákon belül a kívánt termékek adatlapjai megtekinthetők, tetszőleges darabszám megjelölésével a „Kosárba” gombra kattintva vásárlásra jelölhető (ezzel vásárlási/fizetési kötelezettsége nem keletkezik). A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható.

A webáruházban a megvásárolható termékek lényeges tulajdonsáairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A képernyőn megjelenő színek eltérhetnek a termék valós színétől.

6.2 A vásárlói adatok megadása

Amennyiben minden megvásárolni kívánt terméket a Kosárba helyezett, a „Tovább a rendeléshez” gombbal lehetőség nyílik választani, hogy a rendelést egy korábbi regisztrációval, vagy egy újjal kívánja leadni. Ezt követően a "Személyes adatok" fülön adható meg a rendeléshez szükséges információkat (Név, telefonszám, szállítási és számlázási cím, e-mail cím). 

A szállítási cím kötelező mezőinek kitöltése abban az esetben is szükséges, ha a termékeket személyesen szeretné átvenni a Karácsonyházban. 

A szállítási címnél megadott adatok a számlázási címbe átemelhetők. 
NAGYON FONTOS! A számlázási szabályok változása miatt 2020. július 1-jétől a belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlán fel kell tüntetni a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő áfaalany adószámának első 8 számjegyét, vagyis a vevői adószámot.

A rendelési adatok összesítő felületen lehet kiválasztani a szállítási és fizetési módot.
A karacsonybolt.hu oldalon történő vásárlás esetén a megrendelt termékeket jelenleg csak bankkártyával, SimplePay fizetési rendszeren keresztül, a rendeléssel egyidőben van lehetőség kifizetni.

6.3 Megrendelés

A weboldal jobb oldalán található „Rendelés összesítés” modulban ellenőrizhető a rendelés adatai. Amennyiben valami nem pontosan kerül feltüntetésre, itt még van lehetőség módosítani. A "Megjegyzés" részbe üzenet küldhető a vevőszolgálat részére vagy a futár számára olyan információ adható meg, amely segíti a sikeres csomagszállítást.
A „Megrendelés” gomb lenyomásával az összesítőben szereplő adatok elfogadásra kerülnek és a termékek megrendelése megtörténik. A rendelés leadása minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés esetleges utólagos módosítása kizárólag írásos formában, emailen keresztül lehetséges a csomag feladásáig. Módosítási igényét az alábbi címre küldheti el: info@karacsonybolt.hu vagy a weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt lehet közvetlenül emailt küldeni ügyfélszolgálatunkra.

6.4 Visszaigazolás

A rendelés zárása után a megadott email címre egy visszaigazoló levelet küldünk a rendelés adataival. Ezek után a rendelést összekészítjük és átadjuk a futárnak. Az átadás tényéről emailt küldünk, mely időponttal a fogyasztói szerződés létrejön és hivatalossá válik.

6.5 Fizetési mód

A webáruházban szereplő termékek árai bruttó árak; a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák, a szállítás költségeit viszont nem tartalmazzák. A termékeink árának változtatási jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítások a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

A karacsonybolt.hu oldalon történő vásárlás esetén a megrendelt termékeket jelenleg csak bankkártyával, SimplePay fizetési rendszeren keresztül, a rendeléssel egyidőben van lehetőség kifizetni.

A “Megrendelés” gombra kattintva, a rendszer azonnal átvezeti Önt az OTP Mobil SimplePay Bankkártyás fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap és a rendszer visszairányítja Önt a webáruházunkba. A pénzügyi tranzakcióról automatikusan számlát állítunk ki, amelyet email küldünk meg a vásárlónak.

Személyes átvétel esetén is szükséges a webáruházban bankkártyával kifizetni a megrendelt termékeket. A megrendelés csak a fizetést követően válik véglegessé.

Az online fizetés biztonsága

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a honlapunkról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról cégünk nem szerez tudomást, ez egy tőlünk független és védett (biztonságos) internetes oldal.

6.6 Átvételi módok, kiszállítás

6.6.1 Házhozszállítás futárszolgálattal
A futárszolgálat a megadott szállítási címre viszi a megrendelt termékeket.

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a csomag sérülten vagy törötten érkezik meg. Amennyiben sérülést vagy hiányosságot tapasztal, azt jelezze és kérje a kézbesítőt hivatalos jegyzőkönyv felvételére. Ennek hiányában tett panasz esetében felelősséget uólagosan nem tudunk vállalni.

a) opció 1. DPD Hungária Kft.

A házhozszállítást a DPD Hungária Kft. végzi.

A kiszállítás díja webáruházunkban egységesen 2.350 Ft abban az esetben, ha a csomag súlya nem haladja meg a 3 kg-ot.

E fölötti súly esetében a házhozszállítás költsége emelkedhet. Amennyiben a szállítási díj magasabb, úgy kapcsolatba fogunk Önnel lépni és jelezni fogjuk a magasabb költséget. A rendelés visszaigazolása minden esetben automatikusan történik, abban egységesen a 3kg-ot meg nem haladó csomag szállítási díja szerepel.

Kiszállítás 1-2 munkanapon belül.
A piacon egyedülálló módon, 1 órás időablakot határoznak meg a szállítás várható időpontjára vonatkozóan.

A csomagkövető rendszer biztosítja címzettjei részére a csomag életútjának és valós helyzetének követsét, továbbá lehetővé teszi számkra, hogy rugalmasan és egyszerűen módosítsák a kiszállítás idejét és/vagy helyét, csomagpontra irányítsák a kézbesítést.

b) opció 2. Sprinter Futárszolgálat Kft.

A házhozszállítást a Sprinter Futárszolgálat Kft. végzi.

A kiszállítás díja webáruházunkban egységesen 1.650 Ft abban az esetben, ha a csomag súlya nem haladja meg a 5 kg-ot.

E fölötti súly esetében a házhozszállítás költsége emelkedhet. Amennyiben a szállítási díj magasabb, úgy kapcsolatba fogunk Önnel lépni és jelezni fogjuk a magasabb költséget. A rendelés visszaigazolása minden esetben automatikusan történik, abban egységesen a 5kg-ot meg nem haladó csomag szállítási díja szerepel.

Kiszállítás 2-3 munkanapon belül.
A címzett értesítést kap a küldemény érkezéséről, 3 órás időablakot határoznak meg a szállítás várható időpontjára vonatkozóan.
Amennyiben az időpont nem megfelelő a címzett számára, úgy a Sprinter központjával veheti fel a kapcsolatot.

Email üzenet a csomag státuszáról.
Csomagstátusz információ internetes felületen, 2 kézbesítési kísérlet után egyeztetés a címzettel.

6.6.2 Kézbesítés Pick Pack Pontra

A Pick Pack Pontra történő kézbesítés ára 1.200 Ft.

A csomag feladásától számítva Budapesten 1-3 munkanapon belül, míg nem budapesti szállítás esetén 2-4 munkanapon belül veheti át. a vásárló a csomagot az általa kiválasztott Pick Pack Ponton.

A Pick Pack Pont szolgáltatás kényelmes, kedvező árú, megbízható személyes csomagátvételt biztosít az ország 240 településén megtalálható, több mint 700 Pick Pack Pontján. Minőségi, hosszan nyitva tartó átvevőpontokon akár 5 munkanapig személyesen átveheted az online megvásárolt termékeket.

Mikor érdemes Pick Pack Pont átvételt válsztani?

Abban az esetben, ha:

 • nem tud a megadott napon a szállítási címen tartózkodni és a futárra várni
 • nem rendelheti munkahelyére a csomagot
 • a futárral történő kézbesítés költségesebb lenne
 • szeretne a szabadidejével saját maga gazdálkodni, a csomagot Önnek legmegfelelőbb helyen és időben átvenni

A küldemény átadása annak a személynek történi, aki a küldemény kiszállításától számított 5 munkanapon belül megjelenik és magát a küldemény átvételére jogosultként igazolja. A vásárló, vagy képviselője a küldemény átvételét aláírásával igazolja az átadás-átvételi elismervényen.

Személyes átvétel
A webáruházban rendelt termékek átvételére a gödöllői Karácsonyházban is lehetőség van. A csomagok átvehetőek a rendelés utáni második munkanaptól kezdődően, maximum 15 napon keresztül. A Karácsonyházba érve a pénztáraknál kérje előzetesen megrendelt csomagját.

Külföldre történő szállítás
Jelenleg nincsen lehetőség külföldi címre kiszállítást kérni.

6.7 A teljesítés

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az Eladó mindent megtesz azért, hogy a leggyorsabban kiszolgálja az igényeket. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Amikor a weboldalon megadja adatait és megrendelésé elküldi legyen tudatában, hogy a számlázás és a kiszállítás azon adatok alapján fog megtörténni. Amennyiben a teljesítés hibás adat, cím miatt nem érkezik meg, azért a Tulipa Dekor Kft. a felelősséget nem vállalja.

Termék elfogyott, rendelés nem teljesíthető
Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. 

7. Elállás joga

A Felek közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A rendelet alapján jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

Az elállási jog gyakorlásának menete, valamint a hivatkozott rendeletet bemutató fogyasztói tájékoztató az oldal alján olvasható. 

8. Garancia, jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles. A 151/2003. Kormány rendelet szabályait az oldal alján ismerheti meg.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében egy év szavatosságot vállalunk.

Nem minősül garanciális hibának, a nem anyaghibából származó alábbi meghibásodások:

 • nem cégünktől vásárolt tartozékok, elemek meghibásodása
 • ügyfél által okozott szándékos vagy véletlen fizikai vagy egyéb működésbeli meghibásodás,
 • helytelen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodás,
 • nem megfelelő csomagolásban történő szállítás,
 • külső elektromos zavar, baleset, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás,
 • nem megfelelő tisztításból es karbantartásból eredő meghibásodás
 • rongálásból eredő károk illetve külső behatásokból eredő károk (feszültségingadozás) Beleértve a mozgó, zenélő téli makett falu kiegészítők rongálása, mozgásának akadályozása, nem megfelelő használata. A vásárlók figyelmét felhívjuk arra, hogy a téli makett falu dekorációs elemei nem játék célra (nem gyermekek számára) tervezett tárgyak, azok csak és kizárólag dekorációs célokat szolgálnak.

A megvásárolt termék a garanciális időn belül meghibásodik, kérjük, értesítsen minket elérhetőségeinken, majd cégünk szakembere elvégzi a javítást, karbantartást vagy amennyiben a javítás nem lehetséges, úgy új terméket biztosítunk a meghibásodott helyett. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, minden esetben a vásárlót terhelik.

9. Panaszkezelés

Panaszügyintézés, jogérvényesítés:

A Fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • telefon: +36 70 307 2575
 • karacsonybolt.hu weboldalon a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken
 • email: info@karacsonybolt.hu

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállakozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet fevenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül, az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a vállakozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles érdemben megválaszolni és intézkedni annak közléséről.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe vesz-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fenálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztók számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerit illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédemi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása").

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

10. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott email cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

11. Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Karácsonyház (2100, Gödöllő, Szabadság út 2.) adatkezelő által a https://karacsonybolt.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: szállítási adatok, számlázási adatok, név, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Fogyasztóvédelmi tájékoztató a 45/2014. (II.26.) Korm, rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási nyilatkozatmintát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében találhatja meg a fogyasztó.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn bell illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három napon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja) lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a vásárló a termékeket átveszi.